مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا 1387
  کارشناسی کارشناسی تربیت بدنی
  گرایش دبیری /دانشگاه پیام نور قم / معدل 14

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت آنا بتن
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • شهریور ۱۳۹۲ تا تیر ۱۳۹۵
  فروشگاه خانه کلاسیک
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • مهر ۱۳۸۲ تا بهمن ۱۳۸۲
  ستاد رهبری
  اپراتور

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • نرم افزار حسابداری حاسب ملی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: نرم افزار هلو

ابزار و نرم افزار

 • تایپ
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار حسابداری حاسب ملی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: نرم افزار هلو
https://.com