مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی ریاضی
  گرایش کاربردی /دانشگاه تهران / معدل 14.78

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۰
  دبیرستان روشنگر
  تدریس

  توضیحات: تدریس ریاضیات دبیرستان

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1390
  تدریس ریاضیات دبیرستان به صورت پاره وقت

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • کارهای پژوهشی ورزشی و تدریس و کامپیوتر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Microsoft office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • علوم ریاضی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی C++
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • perfumes
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio Ultimate
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Microsoft office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • علوم ریاضی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی C++
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • perfumes
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com