مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1390
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه غیرانتفاعی کوثر
 • 1384 تا 1387
  فوق دیپلم حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه دانشگاه آزاد کوثر

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت کیلا
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • مرداد ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  شرکت سایراب
  مالی و حسابداری/ امور اداری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی هلو
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com