مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1394 تا هم اکنون
    کارشناسی ارشد شيمى كاربردى
    گرایش الى /دانشگاه يادگار امام
https://.com