مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1375 تا 1378
  دیپلم جوشکاری
  گرایش جوش co2

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت IGC پتروشیمی کاویان
  فیتر A
 • تیر ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵
  پروزه دشت آزادگان شمالی
  فورمن فیتر
 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۴
  جهان پارس
  مالی و حسابداری/ فیتر A
 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۲
  بهسازان هرمزگان
  فرمن فیتر
 • فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۰
  پروژه لاوان
  فیتر A
 • شهریور ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۸۷
  پیمانکاری یوسفی - فاز13
  فیترA
 • مرداد ۱۳۸۴ تا مرداد ۱۳۸۶
  گروه صنعتی کوچکی - پتروشیمی آریا ساسول
  فیتر A
 • مهر ۱۳۸۲ تا آبان ۱۳۸۴
  پیمانگاری طهماسبی - پتروشیمی جم
  فیتر A

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com