مختصری از من

من میتوانم در زمینه طراحی معماری فعالیت نمایم و در راه پیشرفت سازمانی مفید بوده و با سابقه کاری که دارم،سرپرست تیم طراحی باشم.
من 11 سال سابقه کار در شهرداری سمنان را دارم.

سوابق تحصیلی

 • 1364 تا 1367
  فوق دیپلم معماری
  گرایش معماری /دانشگاه دانشگاه شهید بهشتی / معدل 14.5

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شهرداری
  مهندسی عمران/ معماری/ کارشناس معماری
 • فروردین ۱۳۸۴ تا هم اکنون
  شهرداری
  مهندسی عمران/ معماری/ کارشناس معماری

پروژه ها

 • 1388
  پروژه مسکونی هدیش
  طراح

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • یوگا-خیاطی-کاردستی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • طراحی معماری
  100% Complete
  عنوان مدرک: فوق دیپلم

ابزار و نرم افزار

 • اتو کد
  100% Complete
  عنوان مدرک: تخصصی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: سطح معمولی
دانش تخصصی
 • طراحی معماری
  100% Complete
  عنوان مدرک: فوق دیپلم
https://.com