مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد روانشناسی
  گرایش بالینی /دانشگاه تهران / معدل 17
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی روانشناسی
  گرایش بالینی /دانشگاه فردوسی / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  کلینیک خانه علوم تربیتی و روانشناسی
  منابع انسانی و آموزش/ مدرس آمار و روش تحقیق و مشاور تحصیلی
 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  کلینیک شکوه زندگی
  منابع انسانی و آموزش/ مشاور تحصیلی
 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  تدریس خصوصی
  منابع انسانی و آموزش/ آمار و روش تحقیق
 • دی ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۴
  دبیرستان جوان دهی
  منابع انسانی و آموزش/ مشاور

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  آموزش مقدماتی درمان غير دارويی سوء مصرف مواد ويژه روانشناسان(معروف به MMT روانشناسان) در مرکز ملی اعتیاد
 • 1394
  آموزش مقدماتی درمان غير دارويی سوء مصرف مواد ويژه روانشناسان(معروف به MMT روانشناسان) در مرکز ملی اعتیاد
 • 1394
  آموزش مقدماتی درمان غير دارويی سوء مصرف مواد ويژه روانشناسان(معروف به MMT روانشناسان) در مرکز ملی اعتیاد

پروژه ها

 • 1392
  مجله تخصصی روانشناسی دیگری
  سردبیر

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • روانشناسی وجودی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • روانشناسی اعتیاد
  60% Complete
  عنوان مدرک: آموزش مقدماتی درمان غير دارويی سوء مصرف مواد ويژه روانشناسان(معروف به MMT روانشناسان) در مرکز ملی اعتیاد
 • طرحواره درمانی
  60% Complete
  عنوان مدرک: روان درمانی به سبک طرح واره درمانی در موسسه روانشناسی دکتر کاردان دانشگاه تهران
 • روزنامه نگاری
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره ی سردبیری مجلات و روزنامه ها در دانشگاه فردوسی مشهد

ابزار و نرم افزار

 • SPSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Lisrel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • amos
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • روانشناسی وجودی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • روانشناسی اعتیاد
  60% Complete
  عنوان مدرک: آموزش مقدماتی درمان غير دارويی سوء مصرف مواد ويژه روانشناسان(معروف به MMT روانشناسان) در مرکز ملی اعتیاد
 • طرحواره درمانی
  60% Complete
  عنوان مدرک: روان درمانی به سبک طرح واره درمانی در موسسه روانشناسی دکتر کاردان دانشگاه تهران
 • روزنامه نگاری
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره ی سردبیری مجلات و روزنامه ها در دانشگاه فردوسی مشهد
https://.com