مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مديريت بيمه
  /دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب (مديريت) / معدل 16.25

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۵
  بيمه آسيا
  كارشناس بيمه
 • تیر ۱۳۹۳ تا مرداد ۱۳۹۴
  بيمه پاسارگاد
  كارشناس بيمه
 • خرداد ۱۳۹۰ تا اردیبهشت ۱۳۹۳
  شركت عصر گفتگو قلم
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر

دانش تخصصی

 • بیمه
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDL

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • بیمه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com