مختصری از من

علاقه مند به انجام کارهای تخصصی در حوزه مدیریت منابع انسانی دارم و همیشه به دنبال انجام کارها به بهترین نحو می باشم و در صورتی که کاری را برای اولین انجام بدهم سعی دارم که جست و جو نموده و در آن زمینه یاد بگیریم و کار را به شکل مناسبی تحویل دهم.

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی
  گرایش استراتژیک /دانشگاه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران / معدل 18

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت داده پردازی ایران
  منابع انسانی و آموزش/ گارشناس منابع انسانی

  توضیحات: انجام پروژه مدیریت عملکرد و نوشتن شرح شغل- بررسی و بازبینی فرایندها و دستورالعمل ها و روشها- فعالیت جذب و استخدام شرکت.

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1389
  از دوران کارشناسی دروس گذرانده را تدریس می نموده ام و همچنین در درس آمار و کاربرد آن در مدیریت و تحقیق در عملیات کلاس حل تمرین را اداره می نمودم. در دوران کارشناسی ارشد نیز کلاس های پروژه و تمرین درس برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری را اداره می نمودم. سه مقاله چاپ شده و دو مقاله در دست چاپ دارم

پروژه ها

 • 1392
  برنامه ریزی استراتژیک
  کارشناس

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • فرایند های مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Project
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • فرایند های مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com