مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا 1385
  فوق دیپلم گرافيك
  گرایش گرافيك كامپيوتري /دانشگاه دانشگاه آزاد واحد شاهرود

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  پارس آنلاين
  بازاریابی و فروش/ كارشناس فروش
 • اردیبهشت ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  برق و صنعت كومش
  مسئول دفتر/ منشي

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com