مختصری از من

بسم الله الرحمن الرحیم
به عنوان شخصی که در حوزه اقتصادی تحصیل و تدبیر نموده ام، معتقدم که این بخش با متخصصان مورد اعتماد، قابلیت های بالایی از سازمان را به منصه ظهور خواهد گذاشت.
با مزید تشکر

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
  گرایش علوم اقتصادی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز / معدل 14.34
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی مدیریت بازرگانی
  گرایش مدیریت بازرگانی /دانشگاه پیام نور مرکز تبریز / معدل 15.37

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۵
  بسیج
  منابع انسانی و آموزش/ مسؤل نیروی انسانی
 • تیر ۱۳۹۴ تا تیر ۱۳۹۵
  دارایی ارتش
  مالی و حسابداری/ متصدی حسابداری و بایگانی

  توضیحات: به عنوان امریه خدمت مقدس سربازی که بخشی از فعالیت های اینجانب می باشد.

 • اسفند ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۹۰
  دانشگاه علمی کاربردی جهاد کشاورزی واحد تبریز
  مسئول دفتر/ متصدی بایگانی

  توضیحات: این فعالیت به عنوان کارآموزی دوره کارشناسی اینجانب می باشد.

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  پژوهش مقالاتی با عناوین ذیل در سال 1395: بررسی تأثیر تکانه های تورم بر تراز تجاری ایران بررسی سرایت تلاطم از بازده گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات به بازده گروه خودرو و ساخت قطعات در بورس اوراق بهادار تهران
 • 1394
  پژوهش مقالاتی با عناوین ذیل در سال 1394 : بررسی تأثیر بیکاری و رانت نفتی بر توسعه انسانی بررسی توزیع مخارج آموزش و بهداشت بر خانوارهای ایران بررسی رابطه علی نرخ سود کوتاه مدت و درآمد ملی در ایران بررسی تأثیر بلندمدت جمعیت شهری بر نشر دی اکسید کربن بررسی تأثیر کوتاه مدت مصرف انرژی و نشر دی اکسید کربن بر تولید ناخالص داخلی ایران بررسی تأثیر قیمت نفت و تولید ناخالص داخلی بر تولید مواد غذایی ایران

پروژه ها

 • 1390
  مقایسه و ارزیابی عوامل مؤثر در بازدهی تحصیلی دانشجویان در دانشگاه باز(پیام نور) و سنتی (آزاد اسلامی) تبریز
  همکار

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • کارشناس مالی
 • کارشناس اقتصادی بخش سلامت
 • کارشناس برنامه ریزی و تأمین بودجه
 • کارشناس نمونه گیری و تحلیل آماری
 • کارشناس ارتباطات
 • و سایر

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • علوم کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • مقاله نویسی علمی پژوهشی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها
 • مقاله نویسی علمی پژوهشی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی

ابزار و نرم افزار

 • Gretl
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Eviews
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار آماری R
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • علوم کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • مقاله نویسی علمی پژوهشی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها
 • مقاله نویسی علمی پژوهشی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
https://.com