مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
  • مشتری مداری
https://.com