مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1369 تا 1381
  دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرم افزار / معدل 13

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۰ تا اردیبهشت ۱۳۹۱
  شرکت ابتکار ساختمان ایمن ( رشت )
  خرید و تدارکات زنجیره تامین/ انباردار
 • فروردین ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۸۹
  شرکت ابتکار ساختمان ایمن ( بندرانزلی )
  خرید و تدارکات زنجیره تامین/ انباردار و مسئول خرید

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کامپیوتر (نرم افزار)
  100% Complete
  عنوان مدرک: معادل لیسانس ( فنی حرفه ای )

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آلمانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر (نرم افزار)
  100% Complete
  عنوان مدرک: معادل لیسانس ( فنی حرفه ای )
https://.com