مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1389
  کارشناسی زیست شناسی
  گرایش عمومی /دانشگاه ازاد واحد تهران شمال

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا آذر ۱۳۹۴
  کلینیک خصوصی دندان پزشکی
  پزشکی درمانی/پرستاری// دستیار دندانپزشک

ابزار و نرم افزار

 • Word,excel
  60% Complete
  عنوان مدرک: Icdl

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com