مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه علامه طباطبایی

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۵
  صنایع رنگ دمیس شیمی
  بازاریابی و فروش/ کارشناس تولید و سرپرست تولید

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com