مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب / معدل 17

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت البا گاز
  مالی و حسابداری/ سرپرست حسابداری
 • اسفند ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت پلیمر کرمانشاه
  مالی و حسابداری/ حسایداری مدیریت

  توضیحات: تهیه گزارشات بهای تمام شده ، صورتهای مالی ، نوشتن دفاتر ، تهیه گزارشات مدیریتی ، تهیه اظهارنامه مالیاتی- استقرار سیستم بهای تمام شده همکاران سیستم

 • تیر ۱۳۸۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۲
  همکاران سیستم
  مالی و حسابداری/ مسئول استقرار سیستم های مالی و پشتیبانی سیستم ها

  توضیحات: آشنایی کامل با نرم افزار SQL ، تحلیل سیستم ها ، کلیه سیستم های همکاران ، بهای تمام شده ، شبکه ،دستورات SQL

 • اردیبهشت ۱۳۸۵ تا شهریور ۱۳۸۸
  دلونگی
  مالی و حسابداری/ حسابدار انبار و فروش

  توضیحات: انجام تمام امور مربوط به حسابداری انبار ( ریالی) مکانیزه کردن سیستم انبار و فروش جهت کاهش سیستم کاغذ بازی و انجام امور از طریق سیستم و اینترنت . ایجاد رویه جدید در صدور فاکتور و حواله های فروش انبار

 • خرداد ۱۳۸۳ تا اردیبهشت ۱۳۸۵
  شرکت شیمی قهرمان ( اتک )
  مالی و حسابداری/ حسابدار فروش و خزانه

  توضیحات: انجام کلیه فعالیت های حسابداری اعم از فروش و انبار ، خزانه داری . تغییر سیستم ها از شایگان سیستم به همکاران ( انجام تمام امور مربوط به استقرار و انتقال اطلاعات )

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها
  100% Complete
  عنوان مدرک: کذراندن دوره های همکاران سیستم
 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: گذاراندن دوره حسابداری در سازمان مدیریت صنعتی
 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
  60% Complete
  عنوان مدرک: گذراندن دروس مرتبط در دانشگاه
 • حسابداری صنعتی- بهای تمام شده
  80% Complete
  عنوان مدرک: گذراندن دوره های همکاران سیستم و دروس دانشگاهی
 • حسابداری مالی همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک: گذراندن دوره های همکاران سیستم و سابقه کار 5 سال
 • تحریر دفاتر قانونی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی با کلیه سیستم ها
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان SQL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها
  100% Complete
  عنوان مدرک: کذراندن دوره های همکاران سیستم
 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: گذاراندن دوره حسابداری در سازمان مدیریت صنعتی
 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
  60% Complete
  عنوان مدرک: گذراندن دروس مرتبط در دانشگاه
 • حسابداری صنعتی- بهای تمام شده
  80% Complete
  عنوان مدرک: گذراندن دوره های همکاران سیستم و دروس دانشگاهی
 • حسابداری مالی همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک: گذراندن دوره های همکاران سیستم و سابقه کار 5 سال
 • تحریر دفاتر قانونی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com