مختصری از من

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  دانشگاه غیر انتفاعی خرد
  مالی و حسابداری/ مدیر گروه کارشناسی ارشد حسابداری
 • فروردین ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  سازمان همیاری های شهرداری ها
  مالی و حسابداری/ حسابرس و مدیر مالی شهرداری آباد
 • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شرکت حسابداری و حسابرسی صدرا پاسارگاد
  مالی و حسابداری/ مدیر عامل
 • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  دانشگاه علمی کاربردی استانداری بوشهر
  مالی و حسابداری/ مدیر گروه رشته حسابداری
 • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  دانشگاه علمی کاربردی استانداری بوشهر
  مالی و حسابداری/ عضو شورای آموزش
 • اسفند ۱۳۸۹ تا آذر ۱۳۹۱
  قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء
  مالی و حسابداری/ کارشناس مالی پروژه های فنی و مهندسی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  شرکت درهمایش های منطقه ای ملی و بین المللی با عناوین مدیریت مالی، مهندسی مالی و ....
 • 1394
  دارای 2 مقاله چاپ شده در مجلات ISI در زمینه مالی و مدیریت دارای 2 مقاله چاپ شده در همایش ملی حسابداری از اعضا برگزار کننده همایش بورس اوراق بهادار در استان بوشهر
 • 1388
  تدریس دروس تخصصی حسابداری در دانشگاه پیام نور بوشهر به مدت 6 سال
 • 1387
  تدریس دروس تخصصی حسابداری در دانشگاه علمی کاربردی استانداری بوشهر به مدت 7 سال
 • 1386
  تدریس دروس تخصصی حسابداری در دانشگاه آزادواحد بوشهر به مدت 8 سال
 • 1386
  تدریس دروس تخصصی حسابداری در دانشگاه آزاد دشتستان به مدت دو سال
https://.com