مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات
  /دانشگاه اموزش عالی پارسیان

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  مبنا کارت آریا
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس NOC
 • مرداد ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۶
  شرکت البرز ابتکار مبین
  سخت افزار و شبکه/ سرپرست مرکز تماس

نقاط قوت رفتاری

 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک: 30 ساعت (اموزشگاه مهندسی کندو)
 • MCSE
  100% Complete
  عنوان مدرک: 235 ساعت (اموزشگاه مهندسی کندو)
 • CCNA Routing And Switching
  100% Complete
  عنوان مدرک: Self Study
 • MTCNA
  60% Complete
  عنوان مدرک: Self Study
 • LPIC-1
  100% Complete
  عنوان مدرک: 50 ساعت (اموزشگاه انیسا)
 • CCNP Switch
  80% Complete
  عنوان مدرک: ُُSelf Study
 • Python Programming
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • LPIC-2
  60% Complete
  عنوان مدرک: در حال آموزش

ابزار و نرم افزار

 • SNMP Manager و SYSLOG
  60% Complete
  عنوان مدرک: اشنایی با نرم افزار های PRTG و Solarwinds و Cacti
 • Virtualization
  60% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی با Hyper-v و Vmware ESXi

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: اشنایی در سطح Intermediate
دانش تخصصی
 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک: 30 ساعت (اموزشگاه مهندسی کندو)
 • MCSE
  100% Complete
  عنوان مدرک: 235 ساعت (اموزشگاه مهندسی کندو)
 • CCNA Routing And Switching
  100% Complete
  عنوان مدرک: Self Study
 • MTCNA
  60% Complete
  عنوان مدرک: Self Study
 • LPIC-1
  100% Complete
  عنوان مدرک: 50 ساعت (اموزشگاه انیسا)
 • CCNP Switch
  80% Complete
  عنوان مدرک: ُُSelf Study
 • Python Programming
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • LPIC-2
  60% Complete
  عنوان مدرک: در حال آموزش
https://.com