مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی ععمران
  گرایش عمران /دانشگاه آزاد رودهن- آزاد تهران جنوب

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران
  مهندسی عمران/ معماری/ ناظر ابنیه

  توضیحات: بررسی صورت وضعیت و صورت جلسات و گزارشات هفتگی و ماهیانه کارگاهی

https://.com