مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1387
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تولید صنعتی /دانشگاه آزاد کرج / معدل 17.34

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  هلدینگ کارخانجات سینا
  مهندسی صنایع/ کارمند قسمت R&D
 • فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۰
  صنایع چوب لاهیجی
  مهندسی صنایع/ کارشناش برنامه ریزی تولید و کنترل کیفیت
 • فروردین ۱۳۸۸ تا هم اکنون
  پرنیان چاپ
  مهندسی صنایع/ کارشناس قسمت برنامه ریزی تولید و کنترل کیفیت
 • آبان ۱۳۸۷ تا هم اکنون
  زمزم تهران
  مهندسی صنایع/ کارشناس قسمت برنامه ریزی تولید
 • مهر ۱۳۸۵ تا هم اکنون
  ایمنی وتجهیزات راهها
  مهندسی صنایع/ کارشناس قسمت برنامه ریزی تولید

پروژه ها

 • 1385
  مسکن مهر
  کارشناس کنترل پروژه

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کنترل پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت کارآفرینی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت خلاقیت و کارآفرینی
 • مدیریت بهینه سازی و بهسازی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی ارزش

ابزار و نرم افزار

 • برنامه ریزی تولید و بهای تمام شده
  100% Complete
  عنوان مدرک: نرم افزار سایان پرداز
 • کنترل کیفیت
  100% Complete
  عنوان مدرک: نرم افزار Minitab
 • Project Control (کنترل پروژه)
  100% Complete
  عنوان مدرک: MSP,P3
 • نرم افزار کنترل موجودی
  100% Complete
  عنوان مدرک: Premier System

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کنترل پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت کارآفرینی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت خلاقیت و کارآفرینی
 • مدیریت بهینه سازی و بهسازی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی ارزش
https://.com