مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1394
    کارشناسی مديريت امور بانكي
    گرایش مديريت امور بانكي /دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب / معدل 14
https://.com