مختصری از من

از نظر انجام وظیفه ی محوله و خدمت رسانی تمام توان خود را می گذارم.در کار کاملا جدی و مصمم و با اراده ام.تمام قوانین و مقررات مربوط به کار را رعایت می نمایم.

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  فوق دیپلم پرستاری
  گرایش کمک پرستاری /دانشگاه ومرکز اموزش نظام پرستاری تهران

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۴ تا بهمن ۱۳۹۵
  بیمارستان سینا و درمانگاه خصوصی دکترپازندی
  پزشکی درمانیپرستاری/ کمک پرستار

  توضیحات: بیمارستان سینا تهران:کل مدت فعالیت ۹ماه،۵ماه دربخش اورژانس بعنوان کمک پرستار،۴ماه دربخش میزراه بعنوان تک کمک پرستار کل بخش.
  درمانگاه خصوصی دکترپازندی درفردیس کرج:کل مدت فعالیت ۷ماه.بعنوان پرستار شیفت.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر نرم افزار وسخت افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • برنامه نویسی زبان C
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر نرم افزار وسخت افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com