مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  گرایش بازاریابی /دانشگاه الزهرا / معدل 16
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مدیریت گمرکی
  /دانشگاه علامه طباطبایی / معدل 17.3

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شرکت صنعتی بهشهر (سهامی عام)
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ کارشناس خرید های استراتژیک
 • آذر ۱۳۹۰ تا آذر ۱۳۹۲
  موسسه زبان کلام / گویش
  مدرس زبان

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  موضوع مقاله: تاثیر بازاریابی تجربی و شخصیت برند بر ارزش تجربی مشتری
 • 1395
  موضوع مقاله: تاثیر بازاریابی تجربی و شخصیت برند بر ارزش تجربی مشتری (مطالعه موردی: شرکت صنعتی بهشهر) / دانشگاه الزهرا

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com