مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1387
  کارشناسی حسابداری
  گرایش مالی و صنعتی /دانشگاه آزاد تبریز / معدل 14.67

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۵
  شرکت همپار برلوخر
  مالی و حسابداری/ مسئول امور مالی و اداری
 • تیر ۱۳۸۹ تا اردیبهشت ۱۳۹۲
  موسسه حسابرسی فراز مشاور
  مالی و حسابداری/ حسابرس ارشد
 • فروردین ۱۳۸۸ تا تیر ۱۳۸۹
  موسسه حسابرسی آتیه نگر
  مالی و حسابداری/ حسابرس

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزارهای مالی ERP - همکاران سیستم - رایورز - تدبیر - رافع و ......
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Word - Excell
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com