مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1388 تا 1391
    دیپلم مکانیک
https://.com