مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1393
  دیپلم علوم انسانی
  / معدل 12.44

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Windows
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com