مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی مدیریت
  گرایش صنعتی /دانشگاه آزاد قزوین
 • 1387 تا 1393
  کارشناسی مدیریت
  گرایش صنعتی /دانشگاه آزاد قزوین

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • بازی کردن فوتبال و فوتسال به مدت طولانی و در لیگ های مختلف استان.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com