مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1395
    کارشناسی کارشناسی کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد تهران شمال / معدل 17

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴
    چارگون
    بازاریابی و فروش/ بازاریابی

سوابق آموزشی پژوهشی

  • 1393
    ++FL Studio / ICDL / C

پروژه ها

  • 1395
    اپلیکیشن و برنامه نویسی
    مدیر پروژه

علایق و فعالیت های داوطلبانه

  • فیتنس ، تی‌ آر ایکس ، مطالعه ، موسیقی . . .

نقاط قوت رفتاری

  • ارتباطات
  • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
  • انعطاف پذیری
  • تاثیر گذاری / مذاکره
  • تعهد و انگیزه خدمت
  • حل مسئله و تصمیم گیری
  • خلاقیت و نوآوری
  • رهبری
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

  • Network+
    80% Complete
    عنوان مدرک:
  • PAGA, SDH systems, CCTV
    80% Complete
    عنوان مدرک:
  • CCNA
    80% Complete
    عنوان مدرک:
  • CCNP
    80% Complete
    عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

  • Cisco Packet Tracer
    80% Complete
    عنوان مدرک:

زبان

  • انگلیسی
    80% Complete
    عنوان مدرک:
  • ترکی
    80% Complete
    عنوان مدرک:
دانش تخصصی
  • Network+
    80% Complete
    عنوان مدرک:
  • PAGA, SDH systems, CCTV
    80% Complete
    عنوان مدرک:
  • CCNA
    80% Complete
    عنوان مدرک:
  • CCNP
    80% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com