مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد حقوق
  گرایش حقوق بین الملل /دانشگاه آزاد تهران مرکز / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴
  دفتر اسناد رسمی شهرک غرب
  کارمند دفتری

  توضیحات: به دلیل تداخل با تحصیل انصراف دادم

 • فروردین ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۸۷
  نمایندگی اصلی تویوتا
  کارمند اداری

  توضیحات: به علت دور بودن محل کار قطع همکاری کردم

دانش تخصصی

 • مهارت های ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهارت های ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com