مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش مدیریت سیستم و بهره وری /دانشگاه علم و صنعت ایران / معدل 17
 • 1389 تا 1394
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه اصفهان / معدل 14

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا دی ۱۳۹۴
  شرکت کوثر پرستار سپاهان
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ مدیر استراتژی
 • اسفند ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۴
  شرکت مخابرات ایران
  سخت افزار و شبکه/ شبگه تلفن

دانش تخصصی

 • مدیرت استراتژیک
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری شرکت های بازرگانی و خدماتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: رایانه کار حسابداری از فنی و حرفه ای
 • پایگاه داده
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Project Management (مدیریت پروژه)
  100% Complete
  عنوان مدرک: 40 ساعت کلاس MS Project از مجتمع آموزشی مهرگان اصفهان
 • مدیریت پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک: 55 ساعت کلاس Primavera از مجتمع آموزش مهرگان اصفهان
 • نرم افزار هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک: رایانه کار حسابداری از سازمان فنی و حرفه ای
 • نرم افزار پارسیان
  100% Complete
  عنوان مدرک: رایانه کار حسابداری از سازمان فنی و حرفه ای

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک دیپلم زبان معادل 1480 ساعت کلاس - کلاس های تافل
دانش تخصصی
 • مدیرت استراتژیک
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری شرکت های بازرگانی و خدماتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: رایانه کار حسابداری از فنی و حرفه ای
 • پایگاه داده
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com