مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1387
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه پیام نور / معدل 15.2

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۸۷ تا هم اکنون
  موسسه سفیرگفتمان
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس منابع انسانی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت منابع انسانی (HRM)
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
 • منابع انسانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت منابع انسانی (HRM)
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
 • منابع انسانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com