مختصری از من

حدود 25 سال ار گرفتن مدارک تحصیلی می گذارد .ودر این مدت در پروژه های زیادی مشغول بودم که برای شما سه مورده آخر را معرفی نمودام.

سوابق تحصیلی

 • 1370 تا 1374
  کارشناسی ارشد معماری و مرمت
  گرایش معماری وطراحی /دانشگاه روسیه

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  وزارت جهاد وکشاورزی (جاهد)
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست اجراء ساختمان وزارت
 • مهر ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۴
  سازه پایدار
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست پروژه

  توضیحات: اجراء 216 واحد مسکونی در شهر قزوین

 • خرداد ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۹۳
  شرکت نیلپر
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپزست اجراء پروژه کارخانه

  توضیحات: اجراء سالن های تولید وساختمان ارداری ورستوران وآشپزخانه ومحوطه سازی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1386
  مقاله در مورد مرمت واضافه اشکوپ در ساختمانهای مسکونی

پروژه ها

 • 1394
  مجتمع وزارت جهات وکشاورزی خیابان طالقانی ساختمان شماره 3
  سرپرست اجرائی
 • 1393
  216واحدی قزوین سازه پایدار
  سرپرست کارگاه
 • 1388
  کارخانه نیلپر
  سرپرست پروژه

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • طراحی معماری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی عمران - متره و برآورد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ایمنی کار و پهداشت در پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • اتوکد نقشه کشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • متره و برآورد
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • روسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • طراحی معماری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی عمران - متره و برآورد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ایمنی کار و پهداشت در پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com