مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی شیمی
  گرایش کاربردی /دانشگاه مازندران umz

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • نوازندگی ساز ویولن

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com