مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    کارشناسی حسابداری
    /دانشگاه سهروردی قزوین

ابزار و نرم افزار

  • اکثر نرم افزار های مالی
    100% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com