مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1395
    کارشناسی اقتصاد
    گرایش بازرگانی /دانشگاه رازی کرمانشاه / معدل 14.96

زبان

  • انگلیسی
    60% Complete
    عنوان مدرک: tope noch
https://.com