مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا 1394
    دیپلم برق
    گرایش ساختمان / معدل 17.6
https://.com