مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1393
    کارشناسی کامپیوتر
    گرایش سخت افزار /دانشگاه علمی کاربردی / معدل 15
  • 1378 تا 1381
    فوق دیپلم کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اراک
https://.com