مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی ارشد MBA
  گرایش عمومی /دانشگاه دانشگاه صنعتی شریف / معدل 17.77

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com