مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
  /دانشگاه دانشگاه اگه - ترکیه / معدل 15.5
 • 1383 تا 1386
  کارشناسی مهندسی کشاورزی-صنایع غذایی
  گرایش صنایع غذایی /دانشگاه آزاد سراب / معدل 15.5

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  لگوی آموزشی
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر آموزش

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک: TOMER
 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com