مختصری از من

فعالیت حسابداری در صرافی زریک از تاریخ 1خرداد95 و در حال حاضر در این مجموعه فعالیت میکنم

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی نرم افزار
  گرایش نرم افزار /دانشگاه بصیر آبیک

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵
  صرافی بین الملل
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار حسابداری ماهور ؛ نرم افزر حسابداری محک ، نرم افزار OFFICE
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com