مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1394
  کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار - MBA
  گرایش استراتژی /دانشگاه آموزشکده آموزش الکترونیک پارس / معدل 17

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت توسعه صنایع بازار خلاق برهان
  بازاریابی و فروش/ مشاور تجاری - مدیر برنامه ریزی و بازاریابی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com