مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1388 تا 1393
    کارشناسی مهندسی پلیمر
    گرایش صنایع پلیمر /دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران) / معدل 13
https://.com