مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد مديريت
  گرایش مالي /دانشگاه علوم اقتصادي / معدل 17.02
 • 1386 تا 1391
  کارشناسی رياضي
  گرایش كاربردي /دانشگاه دانشگاه اراك / معدل 15.3

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  گروه توسعه اقتصادي تدبير
  مالی و حسابداری/ كارشناس نظارت و راهبري شركت ها

  توضیحات: ارزيابي ريسك ماهانه هلدينگها و شركتهاي تابعه
  ارزيابي ريسك برنامه بودجه پنجساله گروه و هلدينگهاي تابعه
  ارزيابي ريسك پروژه ها
  تهيه گزارش ارزيابي ريسك ماهيانه هلدينگها
  تهيه گزارش برنامه بودجه پنجساله
  مشاركت در راه اندازي بورس اختصاصي تدبير
  تجزيه و تحليل شركتهاي تابعه گروه توسعه اقتصادي تدبير
  ارزشگذاري شركتهاي تابعه گروه توسعه اقتصادي تدبير

 • اردیبهشت ۱۳۹۳ تا دی ۱۳۹۴
  كارگزاري پيشگامان بهپرور
  مالی و حسابداری/ معامله گر

  توضیحات: معامله گر اوراق مشقه آتي سكه
  تحليل گر روند انس و آتي سكه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  • مقاله علمي پژوهشي" نقدشوندگی و سرمایه¬گذاری شرکت"،.نشريه عملي پژوهشي دانش حسابرسي.
 • 1395
  • “The impact of asymmetric risk on expected return”., Journal of Monetary and banking Reserch
 • 1395
  • تدريس مديريت مالي دانشگاه غيرانتفاعي فن و دانش واحد ساوه
 • 1395
  • کتاب در حال تالیف مدیریت مالی
 • 1394
  • مقاله علمي پژوهشي " رابطه ریسک نامتقارن و بازده مورد انتظار در بورس تهران"،. فصلنامه علمي پژوهشي تحقيقات حسابداري و حسابرسي ايران.
 • 1394
  • “An Examination of Relationship Between Value at Risk and Expected Stock Return in Tehran Stock Exchange” ., Journal of International Journal of Supply and Operations Management.
 • 1394
  • مقاله "تاثیر فروش، اندازه، اهرم مالی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران"،.فصلنامه علمي پژوهشي تحقيقات مدلسازي اقتصادي، شماره 19، بهار 94.

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • بازار بورس اوراق بهادار
  100% Complete
  عنوان مدرک: معامله گري اوراق تامين مالي
 • بازار بورس اوراق بهادار
  100% Complete
  عنوان مدرک: معامله گري اوراق مشتقه
 • بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار
  100% Complete
  عنوان مدرک: اصول بازار سرمايه

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار معامله گري اوراق تامين مالي
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار معامله گري اوراق مشتقه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Eviews
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار آماری SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • بازار بورس اوراق بهادار
  100% Complete
  عنوان مدرک: معامله گري اوراق تامين مالي
 • بازار بورس اوراق بهادار
  100% Complete
  عنوان مدرک: معامله گري اوراق مشتقه
 • بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار
  100% Complete
  عنوان مدرک: اصول بازار سرمايه
https://.com