مختصری از من

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۸۸ تا بهمن ۱۳۹۴
  نمایندگی گراندفوس دانمارک
  مدیرفروش
 • اسفند ۱۳۸۳ تا اسفند ۱۳۸۸
  ستاره زرین کیش
  بازاریابی و فروش/ مدیرفروش
 • اسفند ۱۳۸۰ تا اسفند ۱۳۸۳
  پمپ ناصری
  سرپرست فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدیریت بازاریابی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت بازاریابی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com