مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1359 تا 1362
  دیپلم اقتصاد

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۲
  شرکت خدمات ماشبن های اداری ایران (مادیران)
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر منابع انسانی
 • تیر ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۲
  شرکت صنایع ماشین های اداری ایران (مادیران)
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس ارشد اداری
 • تیر ۱۳۸۳ تا تیر ۱۳۸۸
  شرکت صنایع ماشین های اداری ایران (مادیران)
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس اداری
 • شهریور ۱۳۷۹ تا تیر ۱۳۸۳
  شرکت صنایع ماشین های اداری ایران (مادیران)
  منابع انسانی و آموزش/ کارمند کارگزینی
 • دی ۱۳۷۴ تا تیر ۱۳۷۸
  شرکت تولید رنگ و مواد کمکی نساجی الوان ثابت
  منابع انسانی و آموزش/ کارمند دفتری
 • تیر ۱۳۷۳ تا آذر ۱۳۷۴
  شرکت تولید رنگ و مواد کمکی نساجی الوان ثابت
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ مسئول روابط عمومی

پروژه ها

 • 1392
  تصفیه و انحلال شرکت خدمات ماشین های اداری ایران
  حضور در تیم تصفیه و انحلال
 • 1382
  طرح توسعه شرکت مادیران (ایجاد کارخانه پلاستیک برای تأمین کابینت تلویزیون و مانیتور
  تامین برق پروژه / استخدام نیروی انسانی پروژه (۱۴۰ نفر) /

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

دانش تخصصی

 • دوره تخصصی سرپرستی حفاظت و انتظامات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طرح طبقه بندی مشاغل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تسلط به امور قراردادها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تسلط به قوانین کار و تامین اجتماعی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • مایکروسافت آفیس
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • دوره تخصصی سرپرستی حفاظت و انتظامات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طرح طبقه بندی مشاغل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تسلط به امور قراردادها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تسلط به قوانین کار و تامین اجتماعی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com