مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1388
  کارشناسی مهندسی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه آزاد / معدل 14

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  سرامیک البرز
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  کاشی پترس
  بازاریابی و فروش/ رییس فروش و بازاریابی
https://.com