مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه ازاد تهران شمال / معدل 14

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت دسینی
  بازاریابی و فروش/ پشتیبان فروش
 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۴
  شرکت فراگردان پویا برج حنک کننده
  بازاریابی و فروش/ پشتیبان فروش
 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۲
  اژانس هواپیمایی
  بازاریابی و فروش/ کانتر فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com