مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1390
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه آزاد نی ریز / معدل 16

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com