مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
  گرایش شبکه های کامپیوتری /دانشگاه علم و صنعت ایران
 • 1391 تا 1393
  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
  گرایش فناوری اطلاعات /دانشگاه علمی کاربردی دزفول / معدل 18.81
 • 1387 تا 1390
  فوق دیپلم تکنولوژی کنترل
  گرایش کنترل /دانشگاه علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران / معدل 15.58

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • شبکه های کامپیوتری
  80% Complete
  عنوان مدرک: Configuring windows 8.1
 • شبکه های کامپیوتری
  80% Complete
  عنوان مدرک: Windows server 2012R2
 • شبکه های کامپیوتری
  80% Complete
  عنوان مدرک: Administering windows server 2012
 • شبکه های کامپیوتری
  80% Complete
  عنوان مدرک: Configuring advance windows server 2012 R2
 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک: بنیاد icdl ایران

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Access
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Joomla
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Wireshark
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Cain&abel
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: Academic course
دانش تخصصی
 • شبکه های کامپیوتری
  80% Complete
  عنوان مدرک: Configuring windows 8.1
 • شبکه های کامپیوتری
  80% Complete
  عنوان مدرک: Windows server 2012R2
 • شبکه های کامپیوتری
  80% Complete
  عنوان مدرک: Administering windows server 2012
 • شبکه های کامپیوتری
  80% Complete
  عنوان مدرک: Configuring advance windows server 2012 R2
 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک: بنیاد icdl ایران
https://.com