مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه / معدل 17.27

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۲
  شرکت هستی حسابان
  مالی و حسابداری/ کمک حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com